STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Dokumenty  /  Zasada równości szans płci
             New Document      

Zasada równości szans płci

                    
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020pdf
Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski