STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  EFS 2004 - 2006  /  Archiwum SPO RZL

Archiwum informacji dotyczących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Dokumenty ogólne dotyczące funduszy strukturalnych 2004-2006 (NPR, rozporządzenia wspólnotowe: 1784/1999, 1159/2000, 1260/1999)

download

Dokumenty programowe i wytyczne dotyczące SPO RZL (SPO RZL, Uzupełnienie SPO RZL, wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, wytyczne w zakresie audytu zewnętrznego, poradnik dla beneficjentów, wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL)

download

Plany Działań na lata 2004-2007

download

Konkursy w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w roku 2006 (ogłoszenia, dokumentacje konkursowe)

download

Wyniki konkursów w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL – listy rankingowe

download

Opisy projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL

download

Promocja SPO RZL (wytyczne, logotypy do pobrania)

download

Sprawozdawczość w ramach SPO RZL

pdf

Kontrola w ramach SPO RZL

pdf

Wzór sprawozdania z realizacji projektu SPO RZL

download

Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL z województwa śląskiego, którzy zakończyli udział w projektach w okresie od kwietnia 2006 r. do czerwca 2007 r.

pdf

Generator Wniosków 2004-2006 – do pobrania ze strony

 


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski