STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
  

Wyniki konkursów - Poddziałanie 9.6.2

   
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/9.6.2/2012 - po uwzględnieniu przez WSA skargi Wnioskodawcy  pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 1/POKL/9.6.2/2012 - po uwzględnieniu przez WSA skargi Wnioskodawcy  pdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/9.6.2/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej  pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny merytorycznej  pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 1/POKL/9.6.2/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej  pdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/9.6.2/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej  pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/9.6.2/2012 - wsparcie dla osób niepełnosprawnych - aktualizacja  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/9.6.2/2012 - wsparcie dla osób niepełnosprawnych - aktualizacja pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/9.6.2/2012 - aktualizacja pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/9.6.2/2012 - aktualizacja pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny formalnej pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2012 - wsparcie dla osób niepełnosprawnych pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2012 - wsparcie dla osób niepełnosprawnych pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2012 pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.2/2012 pdf
 

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski