STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

 informuje, iż decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs
z dniem 2 października 2008 r. zostanie zamknięty
konkurs nr 1/POKL/6.2/2008

w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",
Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiotowa decyzja wynika z faktu, iż wartość złożonych wniosków znacznie przekracza dostępną kwotę alokacji przeznaczoną w Planie Działania na 2008 rok na ten konkurs.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,
Numer telefonu: 032 757 33 11

e-mail: efs@wup-katowice.pl


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski