STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
 

Wyniki konkursów - Poddziałanie 6.1.1

Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej (projekty w min. 60% skierowane do os. niepełnosprawnych)
pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej (pozostałe projekty)
pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej (pozostałe projekty)
pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013 - projekty w min. 60% skierowane do os. niepełnosprawnych
pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013 - projekty w min. 60% skierowane do os. niepełnosprawnych
pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013
pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2013
pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2012 - ocena merytoryczna po odwołaniach (dla osób niepełnosprawnych) pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2012 - ocena merytoryczna po odwołaniach pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2012 pdf
Lista rankingowa wniosków, które zakładają prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011
pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011
pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011
pdf
Listy rankingowe - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011 - po protestach od oceny merytorycznej pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011 - po protestach od oceny formalnej
pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011 pdf
Lista rankingowa wniosków, które zakładają prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011 pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011 pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2010 - III runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2010 - II runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2010 - I runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2009 - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 17.11.2009 r.) pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2009 pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2008 po procedurze odwoławczej pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2008 pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2007 (konkurs pilotażowy) pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski