STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

 informuje, iż decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs

z dniem 2 października 2008 r. zostaną zamknięte konkursy
nr 1/POKL/8.1.2/2008
 
w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki",
Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie",
Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
oraz nr 2/POKL/8.1.3/2008 
Poddziałania 8.1.3 "Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Przedmiotowa decyzja wynika z faktu, iż z dniem 1 października 2008 r. w życie wchodzą zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z tym zmianie ulegnie także wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Wnioski składane po dniu 1 października 2008 r. muszą być zgodne z ww. zaktualizowanymi dokumentami oraz z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,
Numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski