STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
informuje, iż decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs
z dniem 11 sierpnia 2008 r. zostanie zamknięty konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2008
w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki",
Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiotowa decyzja wynika z faktu, iż wartość złożonych wniosków znacznie przekracza dostępną kwotę alokacji przeznaczoną w Planie Działania na 2008 na ten konkurs.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,
Numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski