STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Wyniki konkursów - Poddziałanie 8.1.2

Konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2013 - Zestawienie nr 1 wniosków po uwzględnieniu przez WSA skargipdf
Konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2013 - Lista nr 1 wniosków spełniających minimum punktowe po uwzględnieniu przez WSA skargipdf
Konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2013 - Lista nr 2 wniosków spełniających minimum punktowe  pdf
Konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2013 - Zestawienie wniosków nr 2, które podlegały ocenie merytorycznej  pdf
Konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2013 - Lista nr 1 wniosków spełniających minimum punktowe  pdf
Konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2013 - Zestawienie wniosków nr 1, które podlegały ocenie merytorycznej  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2013 - I runda  pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2013 - I runda  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2013 - I runda - po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny formalnej  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012 - IV runda - po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny merytorycznej  pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012 - V runda  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2012 - II runda - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny merytorycznej  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012 - I runda - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny merytorycznej  pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012 pdf
Lista rankingowa - konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2012 - IV runda konkursu otwartego pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/2012 pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.2/2012 - I runda po protestach pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2012 - III runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2011 - II runda po protestach pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2011 - I runda po odwołaniach  pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2011 - III runda po protestach (projekty typ 1-4) pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2011 - I runda po protestach pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2011 - II runda po protestach (projekty typ 1-4)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2011 - II runda po protestach (projekty typ 5)pdf
Lista rankingowa - konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2011 pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2011pdf
Lista rankingowa - konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2011 pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2011 - I runda po protestach pdf
Lista rankingowa - konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 1-4 - III runda pdf
Lista rankingowa - konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 5 - III runda pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 1-4 - III runda pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 1-4 - III runda pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 5 - III rundapdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 1-4 (załącznik 1 do uchwały)pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 1-4 (załącznik 2 do uchwały)pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 5 (załącznik 1 do uchwały)pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2011 typ 5 (załącznik 2 do uchwały)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.2/2010 - II runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.2/2010 - I rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2010 - po I turze procedury odwoławczej pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2010 - I rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2010 - II rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2009 - po II turze procedury odwoławczej (uchwała z dnia 9.03.2010 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2009pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2009pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2008pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2009 - po II rundzie konkursowej (uchwała z dnia 22.12.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2009 - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 2.02.2010 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2010 - I rundapdf
  

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski