STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Wyniki konkursów - Poddziałanie 8.1.3

Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2011 - IV runda po protestach pdf
Lista rankingowa po odwołaniach - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2011 - II runda pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2011 - II runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2011 - IV runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2010 - III runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2010 - II rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2010 - I runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2009pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2008pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.3/2008pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.3/2009 - po II rundzie konkursowej (uchwała z dnia 22.12.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.3/2009 - po III rundzie konkursowej (uchwała z dnia 25.02.2010 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.3/2009 - I rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2010 - IV rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2010 - V rundapdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2011 - II runda (załącznik 1 do uchwały)pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2011 - II runda (załącznik 2 do uchwały)pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski