STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
      

Wyniki konkursów - Poddziałanie 8.1.1

                           
Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2013 - Lista wniosków spełniających minimum punktowe po uwzględnieniu przez WSA skargipdf
Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2013 - Lista rankingowa po uwzględnieniu przez WSA skargi pdf
Lista rankingowa - konkurs 2/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań dot. oceny merytorycznej lub korekcie kart pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 2/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań dot. oceny merytorycznej lub korekcie kart pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 2/POKL/8.1.1/2013  po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznejpdf
Lista rankingowa - konkurs 2/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznejpdf
Lista rankingowa - konkurs 3/POKL/8.1.1/2013 - II runda - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań od oceny merytorycznejpdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów lub korekcie kart w zw. z oceną merytorycznąpdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 1/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów lub korekcie kart w zw. z oceną merytorycznąpdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań od oceny merytorycznejpdf
Lista rankingowa - konkurs 3/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 3/POKL/8.1.1/2013 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej pdf
Lista rankingowa - konkurs 2/POKL/8.1.1/2013 pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 2/POKL/8.1.1/2013 pdf
Lista rankingowa - konkurs 3/POKL/8.1.1/2013 - w zw. z  pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej (ocena formalna) pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 3/POKL/8.1.1/2013 pdf
Lista rankingowa - konkurs 3/POKL/8.1.1/2013pdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/8.1.1/2013 - w zw. z  pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej (ocena formalna) pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 1/POKL/8.1.1/2013 pdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/8.1.1/2013 pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 2/POKL/8.1.1/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej pdf
Lista rankingowa - konkurs 2/POKL/8.1.1/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 2/POKL/8.1.1/2012 (uwolnienie środków finansowych) pdf
Lista rankingowa - konkurs 2/POKL/8.1.1/2012 (uwolnienie środków finansowych) pdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/8.1.1/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania dot. oceny merytorycznej pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs 1/POKL/8.1.1/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej pdf
Lista rankingowa - konkurs 1/POKL/8.1.1/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - po pozytywnym rozpatrzeniu protestów dot. oceny merytorycznej w ramach V rundy pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - VI runda pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.1/2011 - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny merytorycznej pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - V runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - V runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2011 (po protestach) pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - IV runda pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - I runda - po procedurze odwoławczej pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - II rundapdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - II rundapdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.1/2011pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.1/2011pdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.1/2011 - dla osób niepełnosprawnychpdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.1.1/2011 - po procedurze odwoławczejpdf
Lista rankingowa - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - I rundapdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2011 po odwołaniupdf
Lista rankingowa - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2011  (pom. publ.) (uchwała z dnia 13.10.2011 r.) (załącznik 1 do uchwały)pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2011  (pom. publ.) (uchwała z dnia 13.10.2011 r.) (załącznik 2 do uchwały)pdf
Lista rankingowa po protestach - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2011  (pom. publ.) (uchwała z dnia 13.10.2011 r.) (załącznik 1 do uchwały)pdf
Lista wniosków spełniających minimum punktowe po protestach - konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2011  (pom. publ.) (uchwała z dnia 13.10.2011 r.) (załącznik 2 do uchwały)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2010 - II posiedzenie KOP (uchwała z dnia 21.04.2011 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2010 - I posiedzenie KOP - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 17.03.2011 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2010 - II posiedzenie KOP  (pom. publ.) (uchwała z dnia 10.02.2011 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2010 - I posiedzenie KOP (uchwała z dnia 16.12.2010 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2010 - I posiedzenie KOP (pom. publ.) (uchwała z dnia 7.09.2010 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2009 - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 8.12.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009 - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 21.01.2010 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009 - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 22.12.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009 (uchwała z dnia 14.09.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009 - II posiedzenie KOP (uchwała z dnia 25.09.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009 - III posiedzenie KOP (uchwała z dnia 9.10.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2009 (z pomocą publiczną) (uchwała z dnia 25.08.2009 r.)pdf
Lista  rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2009 - II posiedzenie KOP  (pom. publ.) (uchwała z dnia 9.10.2009 r.) pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2008 - po procedurze odwoławczej (uchwała z dnia 6.08.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2008 (uchwała z dnia 24.03.2009 r.)pdf
Lista rankingowa - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2007 (konkurs pilotażowy) (uchwała z dnia 03.04.2008 r.)pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski