STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

W związku z interpretacją IZ PO WER dot. kryterium dostępu nr 5 „Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe, muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy” Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako IP PO WER aktualizuje ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

Zmiana polega na zastąpieniu wyrażenia "2016" przy źródle danych, jakim jest barometr zawodów, wyrażeniem "najbardziej aktualny na dzień organizacji szkolenia".

 

Dokumenty dotyczące naboru wniosków znajdą Państwo TUTAJ

 


Utworzono: 2017-01-17 15:42:45


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski