STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Informacja o przekazaniu wniosków na KOP – konkursy nr: RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16; RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16; RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16; RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

1 grudnia 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursów o numerze:

RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny;

RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregion Południowy;

RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregion Północny;

RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregion Zachodni.

 

Podczas posiedzenia wylosowano wnioski przekazane do oceny merytorycznej.

 


Utworzono: 2016-12-06 08:26:17


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski