STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Informacja o rozstrzygnięciu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 – aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanie uzyskały kolejne projekty.

 

Lista wniosków - pdf

 


Utworzono: 2016-11-30 15:18:18


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski