STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 po procedurze odwoławczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  informuje, że w dniu 17.01.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 72/167/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 po procedurze odwoławczej-

pdf

 


Utworzono: 2017-01-23 12:28:16


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski