STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - pdf

 


Utworzono: 2016-12-13 09:36:29


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski