STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  O szkoleniach i kompetencjach

O szkoleniach i kompetencjach

Wyjątkową frekwencję zanotowaliśmy na zorganizowanej 9 grudnia w sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm” promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele firm szkoleniowych, instytucji rynku pracy, podmiotów okołobiznesowych, pracodawców. Gości powitał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski.

 

Głównym celem wydarzenia było przybliżenie zainteresowanym możliwości współfinansowania z unijnych środków szkoleń i doradztwa dla pracowników oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Tego typu wsparcie jest dostępne w ramach wdrażanego przez WUP Poddziałania 8.2.3 RPO WSL. O najnowszych narzędziach obowiązujących w realizacji usług szkoleniowo-doradczych i 400 milionach złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie czekają na chętnych do inwestowania w kompetencje i kwalifikacje pracowników, mówili przedstawiciele WUP i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowe rozwiązania związane z usługami rozwojowymi, tj. Podmiotowy System Finansowania oraz Bazę Usług Rozwojowych przybliżyli Piotr Kucharski z WUP i zastępca dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Rafał Kamiński.

 

Reprezentanci firm szkoleniowo-doradczych mówili o rynku szkoleniowym, jego zmianach i najnowszych trendach. Iwona Suchomska i Mirosław Filipski z Keystone Consulting przybliżyli obecnym cechy efektywnego szkolenia i zarządzania kompetencjami, Joanna Pauly z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych omówiła najnowsze trendy na rynku szkoleń – webinaria, szkolenia on-line i kompetencje przyszłości.

 

Równolegle przy konferencji uruchomiono Mobilny Punkt Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie firmy zainteresowane świadczeniem usług szkoleniowo-doradczych w ramach Poddziałania 8.2.3 mogły dopełnić formalności rejestracyjnych. Bliższych informacji o możliwościach wsparcia w ramach działań RPO WSL wdrażanych przez WUP udzielali pracownicy Punktu Kontaktowego EFS. w WUP w Katowicach.

 

 


Utworzono: 2016-12-15 09:27:17


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski