STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 11.3 RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z dniem 27 stycznia 2017 r. ogłasza konkurs w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (konkurs nr RPSL.11.03.00- IP.02-24-030/17).

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 28 lutego 2017 r. (od godz. 0.00) do 28 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00).

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia, grupy docelowej, podmiotów uprawnionych do składania wniosków oraz kryteriów i warunków uczestnictwa znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 


Utworzono: 2017-01-27 12:00:39


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski