STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Poddziałanie 8.2.3 RPO WSL - WUP zawnioskował o wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie

Rozpoczęto procedurę zmierzającą do wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16. Powyższe wynika z problemów technicznych dotyczących Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI): aktualnie niemożliwe jest złożenie wniosku, w którym data zakończenia realizacji projektu przypada po dniu 01.01.2021 r.

 

Decyzja co do ostatecznej daty zakończenia naboru opublikowana zostanie po wyrażeniu zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

 


Utworzono: 2016-12-08 14:38:49


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski