STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie dla Poddziałania 8.2.2 RPO WSL 2014-2020

Aktualnie żaden z programów rewitalizacji gmin Subregionu Północnego nie znajduje się w „Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego”, prowadzonym przez IZ RPO WSL. Tym samym we wnioskach o dofinansowanie nie jest możliwe spełnienie kryterium związanego z obszarami rewitalizowanymi (szczegółowego kryterium dostępu nr 8).

 

Z uwagi na powyższe nabór wniosków w konkursie nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT (Subregionu Północnego) zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2017 r.

 

 


Utworzono: 2017-01-27 12:04:49


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski