STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregionu Zachodniego

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 1 wniosku, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregion Zachodni.

 

Obok znajdą Państwo zaktualizowaną Listę - pdf

 


Utworzono: 2016-12-15 13:42:47


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski