STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Subregionie Północnym

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020 oraz Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020, zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Miasto Częstochowa jako Lidera Subregionu Północnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

Termin spotkania: 14 grudnia 2016 r.

 

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, sala nr 108.

 

Rejestracja na spotkanie: 9.45 - 10.00.

 

Godziny spotkania: 10.00 - 12.30.

 

Tematyka spotkania:

 

Omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące konkursu:

• strategia Subregionu Północnego, w tym kryteria oceny zgodności ze strategią w odniesieniu do Poddziałania 8.2.2 i 11.4.2 RPO WSL 2014-2020;

• najważniejsze zapisy Regulaminu konkursu 8.2.2 i 11.4.2;

• wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych

 

Więcej informacji o spotkaniu i formularze rejestracyjne dla uczestników można znaleźć TUTAJ.

 


Utworzono: 2016-12-12 10:06:26


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski