STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
logo_FE_1
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor

Możliwość zgłaszania nadużyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, iż zgłoszenia o podejrzeniu nadużycia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020, należy przesyłać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: efs@wup-katowice.pl Dodatkowo zgłoszenie można przesłać do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych na adres OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu, bądź poprzez formularz online pod adresem: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm. Przez nadużycie finansowe, zgodnie z art. 1 lt. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, rozumie się jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich.

 

 
Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020pdf
 

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski