STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Dokumenty programowe i wytyczne

Zalecenia dla  IP i IP2 w zakresie projektów innowacyjnych w ramach PO KL w latach 2007-2013pdf
Zalecenia dla IP i IP2 w zakresie projektów współpracy  ponadnarodowej w ramach PO KL w latach 2007-2013pdf
Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL pdf
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL pdf
Innowacyjność w PO KL pdf
Projekty współpracy ponadnarodowej w PO KL pdf
Od pomysłu do projektu innowacyjnego. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL pdf
Innowacyjność w praktyce. Przegląd tematów w ramach PO KL pdf
Rozwiązania są wszędzie. Projekty współpracy ponadnarodowej w PO KL pdf
Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców pdf
Transnational cooperation projects. A guide for project promoters pdf
Wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego [word]
Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej download
Instrukcja do umowy o współpracy ponadnarodowej pdf
Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej [word]
Wybór partnerów w projektach innowacyjnych pdf
Grupy docelowe w projektach innowacyjnych pdf
Wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego z uwagami pomocniczymi pdf
Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL pdf
Empowerment w projektach innowacyjnych PO KL pdf
Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i współpracy międzynarodowej pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski