STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Interpretacje i wyjaśnienia

Ekspertyza do tematu "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w   powiązaniu z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy" pdf
Ekspertyza do tematu "Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia" pdf
Ekspertyza do tematu "Analiza, testowanie i wdrażanie w Polsce koncepcji flexicurity przy wykorzystaniu środków EFS"pdf
Produkt finalny projektu innowacyjnegodownload

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski