STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Projekty innowacyjne  /  Współpraca ponadnarodowa

Współpraca ponadnarodowa

Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich nawiązała współpracę ze Szwedzką Radą Europejskiego Funduszu Społecznego - Instytucją Zarządzającą EFS w Szwecji. Celem współpracy jest stworzenie partnerstw ponadnarodowych w ramach projektów współpracy ponadnarodowej.

Szwedzki Program Operacyjny dysponuje alokacją ok. 1,4 mld EUR i posiada dwa priorytety odnoszące się do rynku pracy:

  1. Podnoszenie umiejętności osób pracujących (dopasowywanie do potrzeb rynku pracy) - 30 % alokacji
  2. Poprawa umiejętności rynkowych osób niepracujących - 70 % alokacji.

Strona szwedzka jest zainteresowana współpracą z Polską, zwłaszcza w zakresie pomocy przy szukaniu partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadził w okresie od 19 do 22 lipca nabór potencjalnych Wnioskodawców (w szczególności planowanych konkursów na projekty innowacyjne testujące) zainteresowanych nawiązaniem powyższej współpracy. KIW jesienią bieżącego roku planuje zorganizowanie Forum Partnerskiego z udziałem potencjalnych partnerów polskich i szwedzkich.

Przykładowe strony internetowe pomocne w znalezieniu partnera zagranicznego:

http://www.transnational-toolkit.eu

http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010021&sectionTitle=Find+Partners

http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego w Unii Europejskiej oraz projektów realizowanych w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski