STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  RPO WSL 2014-2020  /  Konkursy / nabory  /  2015  /  Działanie 11.3

Regulamin konkursu - rok 2015

Działanie 11.3 RPO WSL 2014-2020 - Projekty konkursowe
data ogłoszenia:
2015-09-02
Regulamin konkursupdf
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020pdf
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFSword
Załącznik nr 3 Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuword
Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie w ramach EFSdownload
Załącznik nr 5 Wzór karty oceny formalnejword
Załącznik nr 6 Wzór karty oceny merytorycznejword
Załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”word
Załącznik nr 8 Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczoneword
Załącznik nr 9 Standard udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnejdownload
Załącznik nr 10 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnychword
Załącznik nr 11 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFSpdf
Załącznik nr 12 Regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSLword

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski