STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  RPO WSL 2014-2020  /  Konkursy / nabory  /  2015  /  Poddziałanie 7.1.3

Regulamin konkursu - rok 2015

Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL 2014-2020 - Projekty konkursowedata ogłoszenia:
2015-07-16
Regulamin konkursu - wersja nr 2 (12.08.2015)
pdf
Regulamin konkursu
pdf
Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020
pdf
Załącznik nr 2 – instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS
word
Załącznik nr 3 – wzór Karty poprawności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
word
Załącznik nr 4 – umowa o dofinansowanie 7.1.3 RPO WSL - wersja nr 4 (20.12.2016)
zip
Załącznik nr 4 – umowa o dofinansowanie 7.1.3 RPO WSL - wersja nr 3 (7.06.2016)
word
Załączniki do umowy o dofinansowanie - wersja nr 3 (7.06.2016)
zip
Załącznik nr 4 – umowa o dofinansowanie 7.1.3 RPO WSL - wersja nr 2 (12.08.2015)
word
Załącznik nr 4 – umowa o dofinansowanie 7.1.3 RPO
pdf
Załącznik nr 5 – wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
word
Załącznik nr 6 – wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
word
Załącznik nr 7 – wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
word
Załącznik nr 8 – oświadczenie Wnioskodawcy o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone (...)
word
Załącznik nr 9 – standard AON do RK 7.1.3 RPO WSL - wersja nr 2 (12.08.2015)
zip
Załącznik nr 9 – standard AON do RK 7.1.3 RPO WSL
zip
Załącznik nr 10 – standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL - wersja nr 2 (12.08.2015)
word
Załącznik nr 10 – standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży_praktyk zawodowych w ramach Poddziałania 7.1.3
word
Załącznik nr 11 – standard wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL - wersja nr 2 (12.08.2015)
word
Załącznik nr 11 – standard wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO
word
Załącznik nr 12 – obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Poddziałania 7.1.3
word
Załącznik nr 13 – wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS
pdf
Załącznik nr 14 - Regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSL - wersja nr 3 (7.06.2016)
word
Załącznik nr 14 – regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSL - wersja nr 2 (12.08.2015)
word
Załącznik nr 14 – regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSL
word

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski