STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  RPO WSL 2014-2020  /  Konkursy / nabory  /  2015  /  Poddziałanie 7.3.3

Regulamin konkursu - rok 2015

Poddziałanie 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 - Projekty konkursowe
data ogłoszenia: 2015-09-02
Regulamin naboru wnioskówpdf
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020pdf
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFSword
Załącznik nr 3 Wzór karty weryfikacji poprawności wnioskuword
Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie w ramach EFSdownload
Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie w ramach EFS - wersja nr 2 (29.09.2016) - nieaktualnydownload
Załącznik nr 5 Wzór karty oceny formalnejword
Załącznik nr 6 Wzór karty oceny merytorycznejword
Załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”word
Załącznik nr 8 Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczoneword
Załącznik nr 9 Standard udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnejdownload
Załącznik nr 10 Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczościdownload
Załącznik nr 11 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnychword
Załącznik nr 12 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFSpdf
Załącznik nr 13: Regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSLword
Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie w ramach EFS - ryczałt - wersja 3 (17.01.2017)download
Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie w ramach EFS - wersja nr 3 (17.01.2017)download

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski