STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
Logo-FE-Program-Regionalny-RGB
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor
 

Materiały ze spotkania

Spotkanie w ramach porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz rynku pracy w Subregionie Północnym (8 listopada 2016) 
Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowychpptx
Oś Priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy Działanie 7.4pptx
Oś Priorytetowa VIII - Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2pptx
RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020 Wsparcie dla firm Działania: 1.2., 3.2., 3.3.ppt
Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020ppt

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski