STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Rozpoczyna się bieżący monitoring projektów

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia br. realizację umowy na usługi doradcze dla Instytucji Zarządzających EFS, EFRR i FS oraz bieżący monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności. Usługa jest realizowana przez konsorcjum składające się ze Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS Utilitia i Fundacji Aktywizacja.

 

W inicjatywie chodzi o podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania w projektach wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na niepełnosprawność. Obowiązek ten nakłada na państwa członkowskie Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 1303/2013.

 

Pierwszym zadaniem prowadzonym  w ramach usługi będzie bieżący monitoring projektów. Obejmie głównie projekty EFS – 161 w ramach szesnastu RPO oraz w POWER, na różnych etapach realizacji. Weryfikowana będzie treść wniosków o dofinansowanie (analiza desk research) oraz faktyczna realizacja projektów, m.in. techniką mystery client, wizyt monitorujących, wywiadów z uczestnikami czy anonimowych ankiet z uczestnikami i personelem projektu. Będzie sprawdzana dostępność architektoniczna, cyfrowa i mechanizm racjonalnych usprawnień. Beneficjenci projektów powinni być przygotowani na odwiedziny lub rozmowę z tajemniczym klientem dot. dostępności w ich projektach.

 

Więcej informacji dotyczących realizacji zasady dostępności w projektach można znaleźć na stronach: www.power.gov.pl, a także na stronie wykonawcy www.doradztwo.spoldzielniafado.pl

 

 


Utworzono: 2017-02-13 13:06:58


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski