STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny - pdf

 


Utworzono: 2017-02-17 14:11:08


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski