STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  PO WER 2014-2020  /  Pomoc techniczna
FE_WER_POZIOM-Kolor-01
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor

Cel projektu: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.


Planowane efekty:

  • liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej: 600;
  • liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji: 211.


Wartość projektu: 5 210 387,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 4 391 314,16 zł.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski