STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  PO WER 2014-2020  /  SL2014
FE_WER_POZIOM-Kolor-01
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor

Centralny system teleinformatyczny SL2014


Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

W powyższym dokumencie zawarta została m.in. szczegółowa Instrukcja dotycząca sposobu logowania do systemu SL2014.

Zgodnie z powyższym dokumentem podstawową metodą logowania do systemu jest uwierzytelnienie za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Kolejną dostępną metodą logowania do systemu jest wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Można zalogować się do SL2014 przy użyciu certyfikatu kwalifikowalnego za pomocą funkcji Certyfikat kwalifikowany. Natomiast jeśli logowanie do systemu za pomocą profilu zaufanego jest niemożliwe z powodu niedostępności platformy ePUAP, w systemie uruchamiana jest alternatywna ścieżka logowania, przy wykorzystaniu funkcji Login i hasło.

Słownik głównych pojęć - Słownik

Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS - Testy logiczne

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Uszczegółowienie

Wersje archiwalne Podręcznika oraz wersja aktualna dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich - link

Poniżej znajduje się Instrukcja multimedialna SL2014 dla beneficjenta:

Instrukcja

Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski