STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

KTO może starać się o pożyczkę?

Odbiorcami projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

GDZIE zgłosić się, by skorzystać z pożyczki?

JAKIE wydatki można sfinansować z pożyczki?

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy. Pożyczkobiorca musi udokumentować potrzebę uzyskania środków finansowych w kontekście swoich planów związanych z założeniem działalności gospodarczej:

  • inwestycyjnych;
  • obrotowych;
  • inwestycyjno-obrotowych.

Szczegóły określa regulamin funduszu pożyczkowego.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski