STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Mapa serwisu
Level 1 Item Kontakt
Level 2 Item WUP - EFS
Level 2 Item Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
Level 2 Item Instytucje wdrażające RPO WSL 2014-2020
Level 1 Item Podstawowe informacje o PO KL
Level 1 Item Dokumenty
Level 2 Item Dokumenty programowe
Level 2 Item Zasada równości szans płci
Level 1 Item Realizacja projektów
Level 2 Item Dokumenty dla beneficjentów realizujących projekty
Level 2 Item Opisy zrealizowanych projektów
Level 2 Item PEFS 2007
Level 2 Item Materiały szkoleniowe
Level 1 Item Plany Działań
Level 1 Item Sprawozdania z realizacji Działań PO KL
Level 1 Item Konkursy PO KL
Level 2 Item Priorytet VI
Level 3 Item Ogłoszenia o konkursach
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2014
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2013
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2012
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2011
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2010
Level 5 Item Ogłoszenie - nabór projektów systemowych PUP w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/6.3/2010
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2010
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2009
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/VI/2009
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/6.1.2/2009
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 2/POKL/6.3/2009
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Działanie 6.2
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 6.3
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 6.1.1
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 6.1.3
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2008
Level 5 Item Konkursy w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy - Działanie 6.3
Level 5 Item Zamknięcie konkursu dla Działania 6.2 PO KL
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 6.2
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 6.1.1
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 6.1.2
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 6.1.3
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Działania 6.3
Level 5 Item Konkursy pilotażowe PO KL w roku 2007 - Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 6.1
Level 3 Item Dokumentacja konkursowa
Level 3 Item Wyniki konkursów
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 6.1.1
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 6.1.2
Level 4 Item Wyniki konkursów - Działanie 6.2
Level 4 Item Wyniki konkursów - Działanie 6.3
Level 4 Item Wyniki konkursów - projekty innowacyjne
Level 4 Item Wyniki konkursów - projekty ponadnarodowe
Level 3 Item Członkowie Komisji Oceny Projektów
Level 3 Item Zawarte umowy o dofinansowanie
Level 3 Item Procedura odwoławcza
Level 2 Item Priorytet VIII
Level 3 Item Ogłoszenia o konkursach
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2013
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2012
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2011
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2010
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2010
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2010
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/8.1.3/2010
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2009
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 2/POKL/8.1.3/2009
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2009
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Poddziałanie 8.1.1 - konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2009
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Poddziałanie 8.1.1 - konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 8.1.3
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 8.1.2
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach - 2008
Level 5 Item Zamknięcie konkursu dla Poddziałania 8.1.2 i 8.1.3 PO KL
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 8.1.3
Level 5 Item Zamknięcie konkursu dla Poddziałania 8.1.1 PO KL
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 8.1.2
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałanie 8.1.3
Level 5 Item Konkursy pilotażowe PO KL w roku 2007 - Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 8.1
Level 5 Item Konkurs do Poddziałania 8.1.1 PO KL nabór od dnia 30.06.2008
Level 3 Item Dokumentacja konkursowa
Level 3 Item Wyniki konkursów
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 8.1.1
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 8.1.2
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 8.1.3
Level 4 Item Wyniki konkursów - projekty innowacyjne
Level 4 Item Wyniki konkursów - projekty ponadnarodowe
Level 3 Item Członkowie Komisji Oceny Projektów
Level 3 Item Zawarte umowy o dofinansowanie
Level 3 Item Procedura odwoławcza
Level 2 Item Priorytet IX
Level 3 Item Ogłoszenia o konkursach
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach 2013
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach 2012
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach 2011
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach 2010
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 1/POKL/9.3/2010
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 2/POKL/9.3/2010
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach 2009
Level 5 Item Ogłoszenie - konkurs nr 2/POKL/9.3/2009
Level 5 Item Nabór PO KL w roku 2009 - Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 9.3
Level 4 Item Ogłoszenia o konkursach 2008
Level 5 Item Konkursy PO KL w roku 2008 - Wojewódzki Urząd Pracy Działanie 9.3
Level 3 Item Dokumentacja konkursowa
Level 3 Item Wyniki konkursów
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 9.6.1
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 9.6.2
Level 4 Item Wyniki konkursów - Poddziałanie 9.6.3
Level 4 Item Wyniki konkursów - Działanie 9.3
Level 4 Item Wyniki konkursów - projekty innowacyjne
Level 3 Item Członkowie Komisji Oceny Projektów
Level 3 Item Zawarte umowy o dofinansowanie
Level 3 Item Procedura odwoławcza
Level 2 Item Harmonogram konkursów
Level 3 Item Harmonogramy 2014
Level 4 Item Harmonogramy na rok 2014
Level 3 Item Harmonogramy 2013
Level 4 Item Priorytet VI
Level 4 Item Priorytet VIII
Level 4 Item Priorytet IX
Level 4 Item Harmonogramy na rok 2013
Level 3 Item Harmonogramy 2012
Level 4 Item Priorytet VI
Level 4 Item Priorytet VIII
Level 4 Item Priorytet IX
Level 4 Item Harmonogramy na rok 2012
Level 3 Item Harmonogramy 2011
Level 4 Item Priorytet VI
Level 4 Item Priorytet VIII
Level 4 Item Priorytet IX
Level 4 Item Harmonogram na rok 2011
Level 3 Item Harmonogramy 2010
Level 4 Item Priorytet VI
Level 4 Item Priorytet VIII
Level 4 Item Priorytet IX
Level 4 Item Harmonogram na rok 2010
Level 3 Item Harmonogramy 2009
Level 4 Item Priorytet VI
Level 4 Item Priorytet VIII
Level 4 Item Priorytet IX
Level 4 Item Harmonogram na rok 2009
Level 1 Item Projekty innowacyjne
Level 2 Item Podstawowe informacje o projektach innowacyjnych
Level 2 Item Dokumenty programowe i wytyczne
Level 2 Item Interpretacje i wyjaśnienia
Level 2 Item Współpraca ponadnarodowa
Level 2 Item Projekty zakończone
Level 1 Item Projekty ponadnarodowe
Level 2 Item Podstawowe informacje o projektach ponadnarodowych
Level 2 Item Wytyczne i dokumenty
Level 2 Item Interpretacje i wyjaśnienia
Level 2 Item Współpraca ponadnarodowa
Level 2 Item Projekty realizowane
Level 1 Item Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL
Level 1 Item Generator Wniosków Płatniczych
Level 1 Item Ciekawe strony
Level 1 Item PO WER 2014-2020
Level 2 Item Konkursy_nabory
Level 3 Item 2017
Level 3 Item 2015
Level 3 Item 2016
Level 2 Item Plany Działania
Level 2 Item Wyniki naborów
Level 3 Item 2015
Level 3 Item 2016
Level 2 Item FAQ
Level 2 Item Materiały szkoleniowe
Level 3 Item Rok 2015
Level 3 Item Rok 2016
Level 2 Item Realizacja projektów
Level 2 Item SL2014
Level 2 Item Pomoc techniczna
Level 1 Item Interpretacje / Wyjaśnienia
Level 1 Item Newsletter
Level 1 Item Środki na otwarcie działalności gospodarczej
Level 2 Item Dokumenty rekrutacyjne dla potencjalnych uczestników
Level 2 Item Dokumenty rekrutacyjne dla potencjalnych odbiorców wsparcia
Level 1 Item EFS 2004 - 2006
Level 2 Item Archiwum SPO RZL
Level 2 Item Archiwum ZPORR
Level 1 Item Perspektywa 2014+
Level 2 Item Zatwierdzone dokumenty
Level 2 Item Zgłaszanie nadużyć w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i PO WER na lata 2014-2020
Level 2 Item Projekty pomocy technicznej
Level 1 Item RPO WSL 2014-2020
Level 2 Item Konkursy_nabory
Level 3 Item 2015
Level 4 Item Poddziałanie 7.1.3
Level 4 Item Poddziałanie 7.2
Level 4 Item Poddziałanie 7.3.3
Level 4 Item Poddziałanie 7.4.2
Level 4 Item Działanie 11.3
Level 4 Item Poddziałanie 11.4.3
Level 3 Item 2016
Level 3 Item 2017
Level 2 Item Plany Działania
Level 2 Item Harmonogramy konkursów
Level 3 Item Rok 2015
Level 3 Item Rok 2016
Level 2 Item Wyniki naborów
Level 3 Item rok 2015
Level 3 Item rok 2016
Level 2 Item FAQ
Level 2 Item Materiały szkoleniowe
Level 3 Item rok 2015
Level 4 Item Poddziałanie 7.1.3
Level 4 Item Poddziałanie 7.3.3
Level 4 Item Poddziałanie 7.4.2
Level 4 Item Poddziałanie 11.4.3
Level 3 Item rok 2016
Level 4 Item Poddziałanie 7.1.3
Level 4 Item Poddziałanie 8.2.3
Level 4 Item Poddziałanie 7.3.3
Level 4 Item Poddziałania 7.4.1 (ZIT) i 7.4.2 Outplacement - projekty konkursowe
Level 4 Item Działanie 11.3
Level 4 Item Spotkanie w ramach porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz rynku pracy w Subregionie Północnym (8 listopada 2016)
Level 4 Item Poddziałania 11.4.1 (ZIT) i 11.4.3 kształcenie ustawiczne - projekty konkursowe
Level 4 Item Realizacja projektów RPO WSL - 25.11.2016
Level 4 Item KONFERENCJA RPO WSL - Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm
Level 4 Item Pokolenie ani ani? Sytuacja osób młodych na rynku pracy
Level 2 Item Informacje o RPO
Level 2 Item Realizacja projektów
Level 2 Item Pomoc techniczna
Level 1 Item Publikacje
Level 1 Item FAQ_promocja
Level 1 Item Listy projektów

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski