STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
 

Członkowie Komisji Oceny Projektów

  
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 1/POKL/9.6.3/2013 pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 1/POKL/9.6.2/2012 pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 1/POKL/9.6.1/2012 pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 1/POKL/9.3/2011 pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 2/POKL/9.3/2010pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 1/POKL/9.3/2010pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 2/POKL/9.3/2009pdf
Członkowie KOP oceniający w konkursie nr 1/POKL/9.3/2008pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski