STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  ADU EFS 2.0 już dostępne

ADU EFS 2.0 już dostępne

Udostępniona została rozbudowana wersja aplikacji, która służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS: ADU EFS 2.0. Narzędzie, dzięki powiązaniu z SL2014, umożliwia beneficjentom otrzymywanie zagregowanych danych wskaźnikowych z projektów.

 

Nowa wersja aplikacji została poszerzona o wskaźniki monitorowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (dotychczas obejmowała wskaźniki z Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych).

 

Pozyskując dane przy użyciu ADU EFS 2.0 trzeba mieć na względzie, że narzędzie to zlicza wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. Należy zatem pamiętać o zweryfikowaniu wyników przy projektach, w których konkretny rodzaj pomocy dla uczestników/instytucji mógł zostać udzielony kilkukrotnie (osoba/instytucja powinna zostać wykazana we wskaźnikach raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie).

 

Aplikacja ADU EFS 2.0 excel_ico

 

 


Utworzono: 2017-02-13 14:39:25


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski