STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Informacja o aktualizacji listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach aktualizuje Listę wniosków wybranych do dofinansowania z dn. 12.12.2016r. Zmiana dotyczy różnicy między wydatkami ogółem a wydatkami kwalifikowalnymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Rozbieżność jest efektem błędnego zaokrąglenia kwot przez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 04.01.2017 - pdf

 


Utworzono: 2017-01-11 13:55:41


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski