STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 po procedurze odwoławczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  informuje, że w dniu 17.01.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 74/167/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 po procedurze odwoławczej - pdf

 


Utworzono: 2017-01-18 14:38:55


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski