STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Po spotkaniach z beneficjentami Działania 11.3 oraz Poddziałań 7.3.3 i 7.4.2 RPO WSL 2014-2020

Spotkania odbyły się 10 listopada: w godz. 9:00 - 11:00 – dla beneficjentów Poddziałań 7.3.3. i 7.4.2, a w godz. 12:00 - 14:00 – dla podpisujących umowy w ramach Działania 11.3.

 

Tematem pierwszego były zasady sporządzania dokumentów w projektach dotacyjnych realizowanych pod nadzorem WUP. Dedykowano je osobom odpowiedzialnym merytorycznie za sporządzanie regulaminów rekrutacyjnych oraz regulaminów wsparcia dotacyjnego w projektach realizowanych w ramach Poddziałań 7.4.2 i 7.3.3. Na spotkanie można było przynieść przygotowywane regulaminy i na bieżąco dokonywać poprawek, można też było pracować na komputerze z edytowalną wersją regulaminu.

 

Na drugie spotkanie WUP w Katowicach zaprosił beneficjentów Działania 11.3, którzy podpisują umowy. Na spotkaniu omówione zostały procedury podpisywania umów i najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu załączników oraz zasady sporządzania harmonogramu składania wniosków o płatność.

 

Obydwa spotkania miały na celu pomoc projektodawcom w przyspieszeniu realizacji projektów.

 14962522_339774173058559_8078124967408811652_n

 

 

 


Utworzono: 2016-11-18 09:04:31


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski