STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Procedura odwoławcza – zalecana forma złożenia protestu (powtórne przypomnienie)

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.

 

Rekomendowane formy:

 

a) osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach

 

albo

 

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

 

Protest nie może być złożony za pomocą faksu lub e-maila.

 


Utworzono: 2016-11-04 08:55:34


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski