STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 – zatwierdzenie listy ocenianych wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że przedłużeniu uległ przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin wyznaczono na 12 grudnia 2016 r.

 

 


Utworzono: 2016-11-18 10:21:54


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski