STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Raport o unijnej pomocy

Raport o unijnej pomocy

Do końca 2014 roku 9,4 miliona mieszkańców Europy znalazło pracę dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, a 8,7 miliona zdobyło nowe kwalifikacje i potwierdziło to odpowiednim certyfikatem. Ponadto 13,7 miliona uczestników projektów podniosło swoje kwalifikacje.

 

Tak wynika z raportu ewaluacyjnego Komisji Europejskiej  podsumowującego rezultaty programów zrealizowanych ze środków EFS w latach 2007 – 2013.Oznacza to, że działania realizowane w europejskich projektach znacząco przyczyniły się do celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Strategii Europa 2020.

Przeprowadzona ewaluacja dowodzi, że Europejski Fundusz Społeczny w sposób znaczący i rzeczywisty zmienia życie Europejczyków. Jest naszym głównym narzędziem służącym inwestowaniu w kapitał ludzki. Dzięki europejskiemu wsparciu miliony ludzi znalazły pracę, podniosły swoje kwalifikacje lub znalazły własną drogę wyjścia z biedy i wykluczenia społecznego – powiedziała Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności.


Uczestników projektów, którzy otrzymali pomoc z EFS można podzielić na trzy główne grupy: nieaktywnych (36%), zatrudnionych (33%) i bezrobotnych (30%). W tym 40% stanowiły osoby o niskich umiejętnościach, 30% - osoby młode, a 21% - osoby z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu EFS państwa członkowskie otrzymały możliwość finansowania działań takich jak walka z bezrobociem, podejmowanie nowych wyzwań społecznych i zmiana polityk publicznych, które bez tej pomocy nie zostałyby w tak szeroki i skuteczny sposób zrealizowane. EFS odgrywał kluczową rolę we wspieraniu i modernizacji publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji odpowiedzialnych za aktywne działania na rzecz rynku pracy. Ponadto wspierał reformy edukacji, prawa i administracji, a także dawał pozytywny impuls dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

W Polsce największy wpływ interwencji odnotowano w województwach Polski Wschodniej oraz województwie zachodniopomorskim. Tam także skierowano najwyższe kwoty wsparcia, ponieważ ich sytuacja wyjściowa była najbardziej niekorzystna. W projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową udział zakończyło ponad 1,3 mln osób, a ponad 247,5 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dzięki podjęciu decyzji o koncentracji wsparcia na osobach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, udział w projektach zakończyło 510,3 tys. osób w wieku 15-24 lata, 425,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych i 197,2 tys. osób powyżej 50. roku życia.

 


Link do szczegółowych informacji na temat raportu.
 

 


Utworzono: 2017-01-12 12:37:57


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski