STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla aplikujących o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 28 lutego 2017 roku

Godziny spotkania: 10.00-15.00

Miejsce spotkania: Katowice, ul. Jordana 18, sala nr 401 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Tematyka spotkania:

• najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej, w tym wskaźniki

• wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

• zwalczanie nadużyć finansowych

• zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach

• konkursy planowane w 2017 roku przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na STRONIE.

 

Formularze będą przyjmowane do 24 lutego 2017 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu, to prosimy o dodatkowy kontakt.

 

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji spotkania prosimy o kontakt z Punktem Kontaktowym EFS pod numerem telefonu 32 775 33 11

 


Utworzono: 2017-02-14 14:47:34


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski