STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2016-10-10 14:03:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że przerwa w dostępności Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 nastąpi we wtorek 11 października 2016 na 30 minut pomiędzy 15:00 a 16:00.


2016-10-10 09:17:37

W związku z małym zainteresowaniem organizacją spotkania dotyczącego konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020, zaplanowanego na 11 października, Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję o połączeniu dwóch spotkań. Zapraszamy tych, którzy zgłosili się na spotkanie 11 bm. na następny dzień, w którym zostało zaplanowane spotkanie dotyczące konkursu 7.4.1 ZIT, tj. na 12 października. Osoby te nie muszą się rejestrować po raz drugi, automatycznie znajdą się na liście spotkania 12 października, które odbędzie się w sali 401 Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18.


2016-10-07 16:50:49

W związku z ogłoszeniem nowych konkursów w ramach Poddziałań 7.4.2 i 7.4.1 (wsparcie typu outplacement) RPO WSL na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy zainteresowanych na spotkania informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach tych działań.


2016-10-07 14:58:49

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO WSL na lata 2014-2020, oferującego wsparcie dla przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, serdecznie zapraszamy zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach tego działania.


2016-10-07 14:37:16

W związku z wystąpieniem problemów technicznych, IOK publikuje dodatkową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny.


2016-10-07 13:58:11

Informujemy, że 04.10.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.


2016-10-07 12:55:08

Zaktualizowana lista wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu 07.03.03-IP.02-24-015/16 –pdf


2016-10-06 13:53:40

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 6 października 2016 konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.


2016-10-06 10:02:43

W dniu 6 października 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu 07.03.03-IP.02-24-015/16


2016-10-04 15:35:58

W związku z ogłoszeniem nowych konkursów w ramach Poddziałań 7.4.2 i 7.4.1 (wsparcie typu outplacement) RPO WSL na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy zainteresowanych na spotkania informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach tych działań.<< : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski