STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2016-12-27 13:21:05

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 1 wniosku, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny.


2016-12-27 11:48:50

Dnia 20 grudnia w Hotelu Silesian w Katowicach, miało miejsce spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Jego tematem były zasady realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2016-12-27 11:38:01

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój udostępniła w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) moduł podpisu elektronicznego. Zastosowane mechanizmy pozwalają na podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym oraz profilem zaufanym ePUAP.


2016-12-27 11:07:48

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogramy dla konkursów nr:

 

RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego pdf

 

RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego pdf

 

RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregionu Południowego pdf

 


RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego pdf

 

RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 pdf


2016-12-22 09:16:52

12 grudnia 2016 roku w gmachu  Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Konferencja dotyczyła pokolenia ani ani – jak nazywa się ostatnio młodych do 30 roku życia, którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą – oraz ich sytuacji na rynku pracy. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – zgromadziła ponad stu uczestników. Przybyło wielu przedstawicieli firm związanych z przyszłością młodych ludzi. Na spotkaniu nie zabrakło także studentów oraz osób bezrobotnych chcących zmienić swą przyszłość. Gości powitali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


2016-12-21 14:09:16

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 20.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2609/159/V/2016 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2016-12-21 13:39:27

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez IZ RPO WSL protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


2016-12-21 10:54:40

Na podstawie uchwał Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o przedłużeniu naboru wniosków w konkursach:


2016-12-16 15:36:11

Zapraszamy serdecznie na szkolenie pt. "Zasady pozyskiwania środków UE i przygotowania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej" organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu.


2016-12-16 13:34:36

Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt pod nazwą WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI. Został on przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, osobach młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski