STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2017-02-17 14:11:08

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny - pdf


2017-02-15 14:06:03

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16


2017-02-14 14:47:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla aplikujących o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


2017-02-13 14:39:25

Udostępniona została rozbudowana wersja aplikacji, która służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS: ADU EFS 2.0. Narzędzie, dzięki powiązaniu z SL2014, umożliwia beneficjentom otrzymywanie zagregowanych danych wskaźnikowych z projektów.


2017-02-13 13:06:58

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia br. realizację umowy na usługi doradcze dla Instytucji Zarządzających EFS, EFRR i FS oraz bieżący monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności. Usługa jest realizowana przez konsorcjum składające się ze Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS Utilitia i Fundacji Aktywizacja.


2017-02-13 09:09:26

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 – pdf    


2017-02-06 15:23:03

W związku wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia, IOK zamieszcza aktualizację szczegółowych harmonogramów trwających konkursów.


2017-02-06 13:26:02

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Północnej Jury zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy na bezpłatne spotkania. Poruszone zostaną tematy pozyskiwania funduszy dedykowanych tej grupie w ramach aktualnych programów pomocowych.


2017-02-03 07:50:17

Informujemy, że 3 lutego 2017 r. w godzinach od 15:30 do 16:30 Lokalny System Informatyczny (LSI) będzie niedostępny.


2017-02-02 12:34:04

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, IOK publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 - pdf<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski