STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2016-12-15 13:42:47

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 1 wniosku, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregion Zachodni.


2016-12-15 13:09:42

20 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). Jest ono adresowane szczególnie do beneficjentów realizujących projekty wspierające osoby młode na rynku pracy celem przybliżenia funkcjonalności systemu.


2016-12-15 12:05:03

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2016 r. w Lokalnym Systemie Informatycznym wprowadzone zostały zmiany, o jakie WUP w Katowicach wnioskował do Administratora Systemu w kontekście specyfiki projektów Poddziałania 8.2.3 RPO WSL.


2016-12-15 09:27:17

Wyjątkową frekwencję zanotowaliśmy na zorganizowanej 9 grudnia w sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm” promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele firm szkoleniowych, instytucji rynku pracy, podmiotów okołobiznesowych, pracodawców. Gości powitał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski.


2016-12-14 11:39:39

20 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). Jest ono adresowane szczególnie do beneficjentów realizujących projekty wspierające osoby młode na rynku pracy celem przybliżenia funkcjonalności systemu.


2016-12-14 10:44:39

W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2016, w godzinach 16:00-17:00 może wystąpić przerwa w dostępie do LSI RPO WSL 2014-2020.


2016-12-13 14:42:40

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.


2016-12-13 12:30:15

Z powodu przeprowadzanych prac modernizacyjnych zasilania awaryjnego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23, w dniach 12-13 grudnia 2016 r., w godzinach 16 – 20 mogą wystąpić przerwy w dostępie do internetu co będzie skutkowało brakiem dostępności LSI 2014 dla użytkowników.


2016-12-13 09:36:29

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


2016-12-12 10:06:26

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020 oraz Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020, zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Miasto Częstochowa jako Lidera Subregionu Północnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski