STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  PO WER 2014-2020  /  Konkursy / nabory  /  2016
FE_WER_POZIOM-Kolor-01
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor

Dokumentacja konkursowa - rok 2016

Poddziałanie 1.1.1 PO WER - Projekty pozakonkursowe PUPdata ogłoszenia:
18.01.2016
Ogłoszenie o naborze wniosków
pdf
Załączniki do Ogłoszenia
download
Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Projekty konkursowe
data ogłoszenia:
29.03.2016
Regulamin Konkursu
pdf
Załącznik 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER wersja 2.0
pdf
Załącznik 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER - wersja 1.3
pdf
Załącznik 3 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER
[word]
Załącznik 4 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
[word]
Załącznik 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
[word]
Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
[word]
Załącznik 6A - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
[word]
Załącznik 7 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
[word]
Załącznik 8 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
[word]
Załącznik 9 - Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
[word]
Załącznik 10 - Oświadczenie Wnioskodawcy o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone
[word]
Załącznik 11 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego - nieaktualny
pdf
Załącznik 11 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego - aktualizacja z dnia 4.01.2017
pdf
Załącznik 11 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego (wersja edytowalna) - nieaktualny
[word]
Załącznik 11 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego (wersja edytowalna) - aktualizacja z dnia 4.01.2017
[word]
Załącznik 11A - Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
pdf
Załącznik 12 - Wyciąg opisu Działania 1.2 Osi I PO WER (SzOOP)
pdf
Załącznik 13 - Definicje wskaźników monitorowania PO WER dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1
excel_ico
Załącznik 14 - Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach  Poddziałania 1.2.PO WER w województwie śląskim
download
Załącznik 15 - Wykaz maksymalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”
[word]
Załącznik 16 - Standard udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu w ramach  Poddziałania 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
download
Załącznik 17 - Standard udzielania wsparcia w postaci staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
[word]
Załącznik 18 - Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
[word]
Załącznik 19 - Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER
[word]
Załącznik 20 - Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy - wersja 2
pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski