STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  PO WER 2014-2020  /  Konkursy / nabory  /  2015
FE_WER_POZIOM-Kolor-01
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor
      

Dokumentacja konkursowa - rok 2015

Poddziałanie 1.1.1 PO WER - Projekty pozakonkursowe PUPdata ogłoszenia:
30.03.2015
Ogłoszenie o naborze wniosków
pdf
Załączniki do Ogłoszenia
download
Poddziałanie 1.2.1 PO WER - Projekty konkursowedata ogłoszenia:
26.06.2015
Regulamin konkursu - wersja nr 3 (05.08.2015)
pdf
Regulamin konkursu - wersja nr 2
pdf
Regulamin konkursu
pdf
Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie projektu
word
Załącznik nr 2 – instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
Załącznik nr 3 – wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER
word
Załącznik nr 4 – wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
word
Załącznik nr 5 – wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
word
Załącznik nr 6 – wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
word
Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
word
Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
word
Załącznik nr 9 – potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
word
Załącznik nr 10 – oświadczenie Wnioskodawcy o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone
word
Załącznik nr 11 – wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego ramach PO WER - wersja nr 2 (05.08.2015)
word
Załącznik nr 11 – wzór umowy o dofinansowanie projektu konkursowego ramach PO WER
zip
Załącznik nr 11.A – projekt wzoru umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe - wersja nr 2 (05.08.2015)
word
Załącznik nr 11.A – projekt wzoru umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
pdf
Załącznik nr 12 – wyciąg opisu Działania 1.2 Osi I PO WER (SzOOP)
pdf
Załącznik nr 13 – definicje wskaźników monitorowania PO WER dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1
pdf
Załącznik nr 14 – standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim - wersja nr 2 (05.08.2015)
pdf
Załącznik nr 14 – standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
word
Załącznik nr 15 – wykaz maksymalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” - wersja nr 2 (05.08.2015)
word
Załącznik nr 15 – wykaz maksymalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”
word
Załącznik nr 16 – standard udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim - wersja nr 2 (05.08.2015)
zip
Załącznik nr 16 – standard udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
zip
Załącznik nr 17 – standard udzielania wsparcia w postaci staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WERw województwie śląskim - wersja nr 2 (05.08.2015)
word
Załącznik nr 17 – standard udzielania wsparcia w postaci staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WERw województwie śląskim
word
Załącznik nr 18 – standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim - wersja nr 2 (05.08.2015)
word
Załącznik nr 18 – standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
word
Załącznik nr 19 – obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER w województwie śląskim
word
Załącznik nr 20 – najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy
pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski